VZOR - Odstoupení od kupní smlouvy

Vaše jméno a příjmení
Vaše adresa
Váš telefon a e-mail

WayInvest s.r.o.
IČ:  29451973
Březová 130
747 44 Březová u Vítkova
email: info@wayinvest.cz

Místo, datum

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ....... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.agrosklad.cz s vámi uzavřel / a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl .......(identifikace zboží). Zboží jsem převzal / a dne .......

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl / a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět samostatně, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ....... korun a ....... korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č.: ....... nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu